Údržba objektů

Vždy je lepší zařídit chod věcí tak, aby vůbec nemohlo začít kapat, kape-li už, je lepší odstranit příčinu kapání dříve, než nicneděláním dopustit to, že to celé praskne.

ICO Pravidelná údržba

Každý objekt vyžaduje pravidelnou, preventivní  údržbu. Pokud se tak neděje, vede to dříve či později k růstu poruch a závad. S nárůstem počtu a velikosti závad rostou i náklady na jejich odstranění a vše směřuje k havárii na objektu. Proto je jedinou cestou na minimalizaci nákladů za opravy zajištění pravidelné údržby objektu svěřené do rukou profesionálů.

ICO Havarijní zásahy