Domů Zimní a letní čištění komunikací

Zimní a letní čištění komunikací

Hlavní činnost:

Provádíme zimní a letní údržbu a čištění komunikací, úklid parkovišť a údržbu zeleně.
Na přání majitele objektu a pozemku provozujeme instalaci vertikálního i horizontálního dopravního znač
ení.